Search Đăng nhập Cart Giỏ hàng 0
  • Giỏ hàng của bạn đang trống.
Tạm tính: 0 VNĐ

Điều khoản và dịch vụ

Chấp Nhận Điều Khoản Dịch Vụ

Khi truy cập và sử dụng website Linh Nhi Piano, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng website.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên website, bao gồm nhưng không giới hạn vào hình ảnh, văn bản, đồ họa và video… đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên website mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

Thanh Toán

Khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua website, bạn cam kết thanh toán đúng số tiền đã hiển thị kèm theo sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng tôi có quyền thay đổi giá cả và phương thức thanh toán mà không cần thông báo trước.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn cũng hiểu rằng việc truyền thông tin trên internet không hoàn toàn an toàn và có thể tồn tại rủi ro.

Từ Chối Trách Nhiệm

Website cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ theo tình trạng hiện tại và có sẵn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong thông tin trên Trang web. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web.

Quyền Thay Đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Việc tiếp tục sử dụng website sau khi bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Dịch Vụ này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này.

Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 08 năm 2023

Bạn chắc chắn muốn bỏ sản phẩm này?